close x
De Engels gesproken CD is te bestellen door €15 (incl. btw en porto)
over te maken op postgirorekening 9695182 t.n.v. Stichting EnEn - Amsterdam o.v.v.
CD You Tend To Be.
De CD wordt dan verstuurd naar het adres op het afschrift.
De 8 cm CD is geschikt voor zowel PC als Mac (vanaf OS9).